tel: +48 602 386 451

Kompleksową ofertę pozyskiwania dotacji kierujemy do:

 • rolników i podmiotów zlokalizowanych na terenach wiejskich,
 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • osób chcących założyć działalność gospodarczą,
 • jednostek samorządu terytorialnego


Współpraca z AEGRO CONSULTING obejmuje:

 • doradztwo w zakresie doboru optymalnego programu unijnego,
 • przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie zaplanowanej inwestycji,
 • tworzenie biznes planów,
 • pomoc w skompletowaniu dokumentów stanowiących załączniki do wniosku,
 • konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku, dokonywanie niezbędnych poprawek i uzupełnień, pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje,
 • rozliczanie dotacji, sporządzanie wniosków o płatność, przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych, monitoring osiągniętych rezultatów.

Każdy z naszych klientów ma zapewnioną opiekę merytoryczną na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów świadczymy także usługi szkoleniowe.

Jeśli:

 • masz pomysł na innowacyjny produkt/usługę/biznes
 • chcesz dowiedzieć się jakie są szanse na uzyskanie dofinansowania
 • pragniesz uzyskać dofinansowanie na wsparcie swojej działalności
 • potrzebujesz konsultacji przy tworzeniu dokumentacji projektowej
 • szukasz partnera, który zadba o prawidłową realizację i rozliczenie prowadzonego projektu

zgłoś się do nas!